1
Wypełnij wniosek
2
Załącz wymagane dokumenty lub prześlij je na adres bok@balansfinanse.pl
3
Potwierdzimy Twoje dane i poinformujemy o dalszych krokach

  Szczegóły zapytania

  Wybierz ofertę kredytową, która Cię interesuje

  Wprowadź wartość nie mniejszą niż 30.

  Dane osobowe


  Rozdzielność majątkowa *

  Adres zameldowania

  Adres zamieszkania

  Dane firmy

  (uzupełniamy dodatkowo gdy o kredyt wnioskuje firma )

  Tylko jeśli posiadasz uprawnienia

  Jeśli dotyczy

  Dane finansowe za rok poprzedni (PIT)

  Dane za bieżący okres rozliczeniowy (KPIR)

  Inne dokumenty

  Dane uzupełniające

  Średnio-miesięczny dochód z ostatnich 3 miesięcy